دانلود پروژه متره
این پروژه متره شامل:۸ شیت ریز متره۲۰ شیت برگ مالی۱۹ شیت نقشه است. فایل های مالی و ریزمتره توسط excel نوشته شده اند و به صورت مرتبط با یکدیگر بوده و با تغییر ابعاد یا قیمت ها آیتم های مرتبط بوده همه تغییر می کنند. فایل نقشه بصورت pdf  در 19 صفحه میباشدتذکر مهم: به هیچ وجه نام فایلها را تغییر (Rename) ندهید. ...
دریافت فایل
سفارش پروژه دانشجويي